Ποιοι είναι οι λόγοι επιλογής της ΕΕΚ ως εκπαιδευτικό μονοπάτι;

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) είναι η "κατάρτιση σε δεξιότητες και η διδασκαλία γνώσεων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένη τέχνη, απασχόληση, ή επάγγελμα στο οποίο ο σπουδαστής ή ο εργαζόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει1 . Παρόλο που κάθε σπουδαστής ΕΕΚ μπορεί να έχει έναν προσωπικό λόγο για την επιλογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως εκπαιδευτική πορεία για τον ίδιο, υπάρχουν συλλογικά στατιστικά στοιχεία που υποδηλώνουν τα βασικά κίνητρα πίσω από την απόφαση 2

  • Ο υπ' αριθμόν 1 λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν η εύρεση εργασίας
  • Ο υπ' αριθμόν 2 λόγος που κατέταξαν οι ερωτηθέντες ήταν το ενδιαφέρον για τα θέματα που παρέχονται από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ.
  • 2 στους 3 Ευρωπαίους έχουν θετική γνώμη για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Το 87% των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ευχαριστημένοι με τις δεξιότητες που ανέπτυξαν σχετικά με την εργασία
  • Το 60% των σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης βρήκαν την πρώτη τους μακροχρόνια θέση εργασίας πριν ή μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Εξειδικευμένη κατάρτιση που αυξάνει την απασχολησιμότητα

Πολλοί σπουδαστές επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη κατάρτιση για τον κλάδο στον οποίο φιλοδοξούν να εισέλθουν. Αυτή η έμφαση στις μοναδικές δεξιότητες στον χώρο εργασίας βελτιώνει σημαντικά την απασχολησιμότητα του ατόμου, καθώς οι σπουδαστές φτάνουν στον χώρο εργασίας με πολλές από τις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας και αυτό δημιουργεί καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης για τους σπουδαστές. Πολλές μελέτες απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες επιδιώκουν να προσλαμβάνουν άτομα που έχουν ήδη τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία. Μια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης3 διαπίστωσε ότι η κατοχή "πιστοποιητικού ή διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης αυξάνει τις πιθανότητες πρόσληψης και επίσης διατήρησης της θέσης εργασίας". Τέτοιες μελέτες έχουν προωθήσει την καθολική αναγνώριση μεταξύ των μαθητών ότι η κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων για μια θέση εργασίας καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση, επομένως, προκειμένου να αποκτήσουν τις θέσεις εργασίας που επιθυμούν αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις θέσεις αυτές. Αυτό οδηγεί στην επιλογή μαθημάτων ΕΕΚ, καθώς η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν είναι εξοπλισμένη για να παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση. 

Ικανότητα επανεκπαίδευσης για προσωπική ανάπτυξη

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί μαθητές επιλέγουν και επιτυγχάνουν την ΕΕΚ είναι ότι παρέχει τις δεξιότητες και τη μορφή που διευκολύνουν την επανεκπαίδευση για μια νέα σταδιοδρομία. Η επαγγελματική εκπαίδευση βοηθά να αποκτήσει κανείς νέες δεξιότητες που απαιτούνται πριν αναζητήσει νέα απασχόληση. Η ΕΕΚ παρέχει ευκαιρίες για αυξημένη προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη. Επιτρέπει στα άτομα να εγκαταλείψουν τις προηγούμενες λιγότερο προτιμώμενες θέσεις εργασίας τους και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να εισέλθουν σε νέους κλάδους, δημιουργώντας ανοίγματα σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Κάτι που θα ήταν διαφορετικά ανέφικτο, καθώς χωρίς την ΕΕΚ, τα άτομα θα βασίζονταν στην αυτοδιδασκαλία ή δεν θα αποκτούσαν καθόλου νέες δεξιότητες. Κάτι που, σε πολλές περιπτώσεις, θα τους καθιστούσε ακατάλληλους για τη νέα θέση εργασίας που θα επιζητούσαν να διεκδικήσουν, ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους, τα μαθήματα ΕΕΚ εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους σπουδαστές και τους εργοδότες. Καθώς παρέχουν εφαρμοσμένη μάθηση που βασίζεται σε υψηλά προσόντα και είναι αποτελεσματική στην προετοιμασία των σπουδαστών για τη μετάβαση στον εργασιακό χώρο. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή στα μαθήματα ΕΕΚ θα συνεχίσει να αυξάνεται και παρέχει εναλλακτικές λύσεις στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα, όπως τα πανεπιστήμια. 

Στόχος του έργου ENDIGI VET είναι να βελτιώσει το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός τους. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Για περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις ακολουθήστε μας στο Facebook

Erasmus+