Ενθαρρύνοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευόμενων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη

Image

Σχετικά με το έργο EndigiVET project

Το EndigiVET είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο γενικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών ικανοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών της ομάδας στόχου του έργου και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός τους.

Για την επίτευξη αυτού του γενικού στόχου, προτείνονται οι ακόλουθοι ειδικοί στόχοι:

Στόχοι

Ειδικοί Στόχοι

Προσδιορισμός

Προσδιορισμός των λόγων που εμποδίζουν ή παρεμποδίζουν την πρόσβαση των εκπαιδευομένων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην κατάρτιση σε βασικές ψηφιακές ικανότητες και ποιες είναι οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες του τομέα της καθοδήγησης και της κατάρτισης.

Ανάπτυξη

Ανάπτυξη µίας µεθοδολογίας κινητοποίησης για την προσέγγιση των εκπαιδευοµένων της ΕΕΚ κατά τη διάρκεια των φάσεων προσανατολισµού και κατάρτισης.

Διαδικτυακό Μάθημα

Ανάπτυξη διαδικτυακού μαθήματος που απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα του προσανατολισμού και της εκπαίδευσης για την ανταλλαγή και διάδοση της μεθοδολογίας παρακίνησης που δημιουργήθηκε.

Εξέταση
Εξέταση του διαδικτυακού µαθήµατος και της µεθοδολογίας µεταξύ των εταίρων του έργου και των συνεργαζόµενων φορέων ή επαγγελµατιών για τη βελτίωσή του.
Ψηφιακές Δεξιότητες
Ανάπτυξη ενός µαθήµατος βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που θα πλαισιώνεται από ένα πρόγραµµα σπουδών που θα προσαρµόζεται στο επίπεδο του Digcomp και θα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραµµές της µεθοδολογίας κινητοποίησης.
Πιλοτικά Μαθήματα
Διεξαγωγή 4 πιλοτικών μαθημάτων για τη δοκιμή και τη βελτίωση του μαθήματος με βάση την ανατροφοδότηση που θα ληφθεί.
Προσέγγιση
Προσέγγιση μεγαλύτερου αριθμού ατόμων ώστε να ενδιαφερθούν, να εγγραφούν και να ολοκληρώσουν το μάθημα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
Διάχυση
Διάχυση των αποτελεσμάτων του ENDIGI_VET σε όλη τη διάρκεια του έργου. Πιο συγκεκριμένα, πλαισιώνουμε το έργο αυτό σύμφωνα με το "Ευρωπαική ατζέντα δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ισότητα και την ανθεκτικότητα", η οποία παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2020 και η οποία επικεντρώνεται σε δώδεκα δράσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, που αποτελεί έναν από τους ευρωπαϊκούς πυλώνες των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Νέες Τεχνολογίες

Κίνητρα & χρήση Νέων Τεχνολογιών

Τόσο τα κίνητρα όσο και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι βασικά για την πλήρη ακαδημαϊκή ανάπτυξη. Η ψηφιοποίηση έχει τεράστια σημασία για τη σωστή ανάπτυξη της κατάρτισης, γι' αυτό το έργο ENDIGI VET διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.

Παροχή Μάθησης

Η παροχή μάθησης EndigiVET περιλαμβάνει:

  • Ένα μάθημα στη μεθοδολογία κινητοποίησης που θα προσφέρεται σε συμβούλους και εκπαιδευτές.
  • Ένα μάθημα βασικών ψηφιακών ικανοτήτων που απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το μάθημα θα κάνει χρήση της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας και του προγράμματος σπουδών που αναπτύχθηκε και προσαρμόστηκε στις συνθήκες της ομάδας-στόχου του έργου.

Θα βασίζεται επίσης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο DigComp και θα δοκιμαστεί από τους εταίρους του έργου μέσω διαφόρων πιλοτικών μαθημάτων.

Μάθηση

Ομάδες-Στόχοι

Ομάδες-Στόχοι: Ποιοι θα επωφεληθούν;

Εκπαιδευόμενοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δεν έχουν προηγούμενες γνώσεις ή ενδιαφέρον για τις ψηφιακές ικανότητες. Ειδικά οι ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού, όπου αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες για την ένταξή τους στη σημερινή κοινωνία, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και όσον αφορά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την αναζήτηση εργασίας.

Υλοποίηση

Ποιος υλοποιεί
το έργο EndigiVET;

Το έργο EndigiVET συγκεντρώνει 4 εταίρους από 4 χώρες, (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίοι συνδυάζουν γνώσεις στους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στου τρόπου σύνδεσής της με την αγορά εργασίας, με τεχνογνωσία στην ανάπτυξη σταδιοδρομίας και δεξιοτήτων. 

Το έργο συντονίζεται από το FTSI στην Ισπανία.


Δείτε τα προφίλ των εταίρων του EndigiVET στο μενού Εταίροι.

FTSI
Eurospeak
Synthesis
Akmi

Νέα

Social Media

Ακολουθήστε μας στα Social Media

Erasmus+