Η σημασία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας

Όταν πρόκειται για ένα άτομο που μπορεί να απασχοληθεί και να προετοιμαστεί για μια επιτυχημένη και ευημερούσα σταδιοδρομία, οι μαθητές πρέπει να έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να βρεθούν στο μονοπάτι σταδιοδρομίας που έχουν επιλέξει. Εάν οι φοιτητές δεν είναι σε θέση να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες, θα δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και μπορεί να αρχίσουν να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει τους φοιτητές να μην επιδιώκουν πλέον την καριέρα που κάποτε φιλοδοξούσαν να έχουν. Εδώ είναι που η συμμετοχή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να ενισχύσει τις επαγγελματικές προοπτικές του ατόμου και τελικά να βοηθήσει στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας. Η επαγγελματική εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στην επιλεγμένη επαγγελματική τους πορεία πριν από την πλήρη είσοδό τους στην απασχόληση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές που συμμετέχουν και ολοκληρώνουν τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα φύγουν από τη διαδικασία εφοδιασμένοι με τα σχετικά πιστοποιητικά και την κατάρτιση, που χρειάζονται για να εισέλθουν στην απασχόληση και να αρχίσουν να προσφέρουν πραγματική αξία στον εργοδότη τους. 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και απασχολησιμότητα

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απασχολησιμότητα των συμμετεχόντων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σύνδεση μεταξύ της απασχόλησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι πολύ παρόμοια, σε σύγκριση με την παραδοσιακή εκπαίδευση, η οποία συχνά παραβλέπει τις πρακτικές δεξιότητες υπέρ των θεωρητικών γνώσεων. Ωστόσο, στην ΕΕΚ οι σπουδαστές συχνά συμμετέχουν σε πρακτικά εργαστήρια, γεγονός που μεταφράζεται σε ευκαιρίες εκμάθησης πρακτικών δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα που έχει επιλέξει το άτομο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, όταν οι σπουδαστές μεταβαίνουν στην πραγματική απασχόληση, να έχουν τις προϋπάρχουσες δεξιότητες για να εκτελούν αμέσως τις εργασιακές τους αρμοδιότητες. 

Η αξία της αποφοίτησης συνοδευόμενη από απόκτηση εργασιακών δεξιοτήτων

Οι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ εργασίας και εκπαίδευσης. Αυτό αποτρέπει την είσοδο των σπουδαστών στην αγορά εργασίας με ελάχιστη πρακτική εμπειρία. Αυτό δημιουργεί μια πλεονεκτική αξιολόγηση των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας.  Με τους υποψήφιους εργοδότες να μπορούν εύκολα να προσδιορίσουν τις δεξιότητες του σπουδαστή ΕΕΚ, οι εργοδότες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η κενή θέση καλύπτεται από υποψηφίους που έχουν λάβει ποιοτική εκπαίδευση, όσον αφορά την εμπειρία και την κατάρτιση. 

Δημιουργία ισχυρών δικτύων για τους φοιτητές πριν από την αποφοίτησή τους

Οι διασυνδέσεις και οι σχέσεις μπορούν να διευκολύνουν τα άτομα να βρουν νέες θέσεις εργασίας, να μάθουν για νέες ευκαιρίες και να τους δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να αποκτήσουν περισσότερες δεξιότητες με βάση τη σταδιοδρομία τους. Μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίκτυο, τόσο με τους συμμαθητές τους όσο και με τους καθηγητές τους, ώστε να ενισχύσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία και τη μελλοντική τους επαγγελματική εξέλιξη. Η επιμέλεια αυτού του δικτύου συμβαίνει επειδή οι μαθητές ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε εξατομικευμένη εργασία στην τάξη και, αντίθετα, συμμετέχουν σε εργαστήρια μαζί με τους συμμαθητές τους, όπου μαθαίνουν πρακτικές δεξιότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι σπουδαστές ΕΕΚ συχνά αναπτύσσουν με φυσικό τρόπο καλύτερες και στενότερες σχέσεις με τους συμφοιτητές τους. 

Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων θα ενισχύσει τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των φοιτητών. Κάθε υποψήφιος σπουδαστής θα πρέπει να λάβει υπόψη του αυτά τα οφέλη εάν δεν είναι σίγουρος εάν θα ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ΕΕΚ.

Στόχος του έργου ENDIGI VET είναι να βελτιώσει το επίπεδο ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευομένων στην ΕΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των σπουδών τους και να αποφευχθεί ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός τους. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Για περισσότερες πληροφορίες και νέα, ακολουθήστε μας στο facebook.

Erasmus+